Υψηλή τεχνογνωσία

Η ΠΗΓΑΣΟΣ απασχολεί εξειδικευμένους επαγγελματίες και τα άριστα και πλέον σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, και επενδύει στη διαρκή ενημέρωσή των στελεχών της για τις υπό ανάπτυξη τεχνολογίες. Επίσης  επενδύει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την δημιουργία, δοκιμή, αξιολόγηση και τελικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων hardware και software.

Αξιόπιστες λύσεις

Η ΠΗΓΑΣΟΣ υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της για σχεδιασμό, εγκατάσταση, διασύνδεση και υποστήριξη υλικού, λογισμικού, συστημάτων και δικτύων.

Εχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των πελατών της με την σταθερή παροχή αξιόπιστων και αποτελεσματικών προϊόντων.

                               

Προϊόντα και υπηρεσίες Υψηλής ποιότητας

Ο στόχος της εταιρείας είναι να προμηθεύει τους Πελάτες της με προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες δομημένα με state of the art τεχνολογίες, και προσιτά οικονομικά.

Έτσι τους παρέχει τη δυνατότητα να τα ενσωματώνουν άμεσα στις εμπορικές ή παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης τους, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες αλλά και το επίπεδο συνδιαλλαγής τους με τους πελάτες.

Η επιλογή των συμβούλων από την εταιρεία μας είναι αυστηρή, με σκοπό να διασφαλιστεί κατά την πρόσληψή τους η υψηλή εκπαίδευση που διαθέτουν, η εξειδίκευση τους αλλά και η δυναμικότητα και ενεργητικότητα του χαρακτήρα τους. Έτσι επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εγκατάστασης αλλά και εκπαίδευσης

 

Διαχρονικές σχέσεις

Η φιλοσοφία της έχει αναπτυχθεί γύρω από τους πελάτες της. Στόχος της είναι η επιτυχία τους και μαζί συνεργάζονται για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Το σημαντικότερο: εξετάζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες και τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, και προτείνει καινοτόμες λύσεις που θα προσδώσουν στους πελάτες της σημαντικό πλεονέκτημα