.

Υψηλή τεχνογνωσία

Η ΠΗΓΑΣΟΣ απασχολεί εξειδικευμένους επαγγελματίες και τα άριστα και πλέον σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, και επενδύει στη διαρκή ενημέρωσή των στελεχών της για τις υπό ανάπτυξη τεχνολογίες. Επίσης  επενδύει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την δημιουργία, δοκιμή, αξιολόγηση και τελικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων hardware και software.

Αξιόπιστες λύσεις

Η ΠΗΓΑΣΟΣ υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της για σχεδιασμό, εγκατάσταση, διασύνδεση και υποστήριξη υλικού, λογισμικού, συστημάτων και δικτύων.

Εχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των πελατών της με την σταθερή παροχή αξιόπιστων και αποτελεσματικών προϊόντων.

                               

Προϊόντα και υπηρεσίες Υψηλής ποιότητας

Ο στόχος της εταιρείας είναι να προμηθεύει τους Πελάτες της με προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες δομημένα με state of the art τεχνολογίες, και προσιτά οικονομικά.

Έτσι τους παρέχει τη δυνατότητα να τα ενσωματώνουν άμεσα στις εμπορικές ή παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης τους, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες αλλά και το επίπεδο συνδιαλλαγής τους με τους πελάτες.

Η επιλογή των συμβούλων από την εταιρεία μας είναι αυστηρή, με σκοπό να διασφαλιστεί κατά την πρόσληψή τους η υψηλή εκπαίδευση που διαθέτουν, η εξειδίκευση τους αλλά και η δυναμικότητα και ενεργητικότητα του χαρακτήρα τους. Έτσι επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εγκατάστασης αλλά και εκπαίδευσης

 

Διαχρονικές σχέσεις

Η φιλοσοφία της έχει αναπτυχθεί γύρω από τους πελάτες της. Στόχος της είναι η επιτυχία τους και μαζί συνεργάζονται για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Το σημαντικότερο: εξετάζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες και τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, και προτείνει καινοτόμες λύσεις που θα προσδώσουν στους πελάτες της σημαντικό πλεονέκτημα

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

                                

 

              Διεύθυνση : Πτολεμαίου 2, Χαλάνδρι  152 38

              Τηλ. :              210 9566020, 210 9566086

              Fax  :              210 9597206

              email :       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις στους Πελάτες μας, ώστε να τους βοηθούμε να καλύπτουν όλο το εύρος των επιχειρησιακών τους ευκαιριών. Προνοούμε για την κάλυψη των μελλοντικών τάσεων και προκλήσεων στο επιχειρησιακό τους περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ανοικτού διαλόγου μαζί τους ώστε να κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες και τις σκέψεις τους.

Η δέσμευσή μας για την ικανοποίηση του Πελάτη, μας δεσμεύει ταυτόχρονα στην αναζήτηση των στρατηγικών συνεργιών με παγκόσμιου κύρους εταιρείες παραγωγής λογισμικού και συμβούλους επιχειρήσεων. Αυτό μας βοηθά να προωθούμε και να εκσυγχρονίζουμε διαρκώς τις προτάσεις μας για την εξυπηρέτηση του εύρους των επιχειρηματικών αναγκών που καλύπτουμε, ώστε να αυξάνουμε το όφελος του Πελάτη μας από την χρησιμοποίηση των λύσεών μας

                                            

 

Εξειδίκευση

Από την ίδρυσή της, κατεύθυνε τους πόρους της κυρίως στον τομέα της εξυπηρέτησης της αγοράς χρηματοοικονομικών προϊόντων. Με τα χρόνια έγινε ειδική στην εξεύρεση, αξιολόγηση και παροχή λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

 

 

Aπό το 1993 η εταιρία επεκτάθηκε και στην εισαγωγή προιόντων Software καθώς και  περιφερειακών κατάλληλων για τα λειτουργικά περιβάλλοντα που ειδικεύεται (Thinterminals κατάλληλα για λειτουργία σε περιβάλλοντα citrix, terminalservices, unix, IBM κλπ., controllers και κάρτες ειδικών χρήσεων, multiusersoftware για απλά PCς, emulators  κ.ά.)

 

Η ΠΗΓΑΣΟΣ συνεργάσθηκε με εταιρείες του χώρου της πληροφορικής (SOFTWARE & SYSTEMHOUSES) συμβάλλοντας στο να δοθούν πρωτοποριακές και αξιόπιστες λύσεις 
                                           

 

Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών σύντομα ξεχώρισε ή συνεργασία με τη CSA A.E. η οποία πήρε στρατηγική μορφή.

 Σήμερα λειτουργούν σαν όμιλος εταιρειών. Έχει συσταθεί ένα κοινό τμήμα R&D για έρευνα και ολοκλήρωση λύσεων στηριγμένων στα προϊόντα software της CSA.

 

 

 

 

 

                                                                                          

           ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012                                                                              ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013                                                                          

 

                                                            

 

 

          ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

         I4