Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκε το 1991 και από τότε πραγματοποιεί πωλήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως επίσης προσφέρει αξιόπιστες και αναγκών κάθετων εξειδικευμένων κλάδων της αγοράς. 

                                           


Η κλαδική εμπειρία του ΠΗΓΑΣΟΥ
επιτρέπει την βέλτιστη επιλογή 
και προγραμματισμό ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δικτύων και λειτουργικών συστημάτων, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του λογισμικού εφαρμογών, για να καλυφθούν αποτελεσματικά και εύχρηστα οι ανάγκες λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

 

                                            Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΗΓΑΣΟΣ προσφέρει:

  •